Doeltaal Leertaal


Project maintained by doeltaal-leertaal Hosted on GitHub Pages — Theme by mattgraham

Achtergrondinformatie

Wat is Doeltaal-Leertaal?

Hoewel het voor de hand ligt om te denken dat leerlingen veel leren van doeltaalgebruik, is dit een veronderstelling met veel kanttekeningen. Leren is namelijk meestal een nogal traag proces dat aandacht, focus en veel activiteit van de leerling vergt. Als je je dan bedenkt hoe ‘vluchtig’ communicatie in het algemeen is, is het maar zeer de vraag of leerlingen zomaar taal leren in een klas waar (vaak merendeels door de docent) in de doeltaal gecommuniceerd wordt. Ga maar eens na: hoeveel Nederlands leert een leerling eigenlijk in de les Geschiedenis, als gevolg van het feit dat men daar Nederlands spreekt? Of hoeveel Engels leerde je bij tijdens die Engelse lezing waar je met je Duitse buurman even iets in het Engels moest overleggen? (en dan zijn wij nog talendocenten, geïnteresseerd in talen…)

Veel meer dan als communicatiemiddel, moet de doeltaal tijdens de les dus ingezet worden als leermiddel. Dat geldt zowel in de les Engels als in de les Frans, Spaans of Duits. Bij Engels kan de docent namelijk het gevoel hebben dat alles prima gaat met het doeltaalgebruik: het ziet er dan naar uit dat iedereen de doeltaal begrijpt en zelfs kan participeren. Maar de kans is groot dat de leerlingen weinig bijleren; door het begrijpen van de docent en het gebruik van het taalmateriaal dat zij al min of meer kenden, leren ze, zo blijkt uit allerlei onderzoek, nauwelijks iets bij. Slechts de taal die ze al kenden zal in sommige gevallen iets beter in het brein verankerd worden. Bij lessen Frans, Duits of Spaans gebeurt vaak het omgekeerde. Docenten proberen de doeltaal wel te gebruiken, maar komen van de koude kermis snel thuis: leerlingen doen onvoldoende mee, ouders, leerlingen, directie en zelfs collega’s klagen, het schiet niet op met de lesstof en sommige docenten beginnen zelfs aan hun eigen vaardigheden te twijfelen.

Hoe werkt dat dan, de doeltaal als leermiddel inzetten? Daarvoor zet de docent een set didactische principes in tijdens het gebruik van de doeltaal (van tevoren goed voorbereid). Deze principes worden uitgebreid beschreven in de bronnen die onderaan deze pagina staan, maar in de kern draait het om zes domeinen waarbinnen docenten hun doeltaalgebruik leerzamer kunnen maken:

Samengevat: het heeft vaak maar beperkte zin om de doeltaal als communicatiemiddel in te zetten in de vreemdetalenles, intuïtief enigszins aangepast aan het niveau van de doelgroep (door Krashen ook wel i+1 genoemd, of later ‘doeltaal voertaal’). Het is te veel op ‘communicatie’ gericht en de meeste docenten zullen al blij zijn als dat communicatieve doel bereikt is (‘we begrijpen elkaar’). Voor een veel groter leerrendement moet de docent het doeltaalgebruik didactiseren en het dus als intensief leermiddel inzetten. Een nauwkeurige uitwerking van de genoemde zes domeinen is terug te vinden in het proefschrift Doeltaal-Leertaal, dat gedeeltelijk heel goed als handboek te lezen is, met vele praktische handreikingen. Voor beknoptere toelichting: zie de publicaties onderaan deze pagina.

Samenhang tussen Doeltaal-Leertaal en Doeltaal Digitaal

Cursussen

Heb je interesse voor een cursus Doeltaal-Leertaal bij jou op school? Neem dan contact op met Sebastiaan Dönszelmann (info@doeltaal-leertaal.nl)

Verder lezen

Werkvormen

Heb je interesse voor … … … Vanzelfsprekend kun je op de pagina’s van Doeltaal Digitaal al allerlei werkvormen vinden die eraan bijdragen dat de doeltaal actief en leerzaam wordt toegepast. Zoek je nog meer werkvormen? Klik dan op onderstaande links naar werkvormen op deze site die aansluiten bij of voortkomen uit het Doeltaal-Leertaalonderzoek.